İstanbul | VancouverRessam: "Mustafa ALTINTAŞ / Ferit ÖZŞEN / Tülün ONAT / Nilüfer MOAYERİ"
Konu: "Micro'dan Macro Cosmos'a"
Kuratör: Mustafa ALTINTAŞ
Yer: Pera Art Gallery
Açılış: 13 Kasım 2015 Saat 17.00
Baslangiç Tarihi: 13.11.2015
Bitis Tarihi: 30.11.2015

“Micro'dan Macro Cosmos'a”

“ COSMOS ” birçok kısım ve öğeden oluşmuş düzenli bir sistem, bilimsel olarak varlığı bilinen ve düşsel olarak tasarlanan her türlü evren; acun anlamına geliyor, Kaos’un.

Karşıtı olarak cosmos; “ düzenli’’ “ahenkli” sistem, evren olarak tanımlanıyor ve bu kavram ilk kez düşünür Pisagor tarafından ortaya atılarak tartışmaya açılmıştır.

Sübliminal bir kavram olarak bilimsel bilimin en uç merak ve keşif konusu olarak Cosmos; çağımızın tüm sanatlarına düşünsel altyapı olmuştur. Özellikle sinema sanatı bu gün; bilim kurgu biçiminde, bu alanı tamamen bilgi ve bilimin ışığında taramaktadır. Resim sanatında çok eskilerde betimlenmiş arketiplerden günümüze kadar Cosmos öyle ya da böyle konu olmuşsa da, günümüzde Micro/Macro Cosmos sanatın önemli bir süjesi olmuştur. Sanatçılarımız plastik sanatın farklı dallarındaki yorumlarıyla bu konuyu işleyerek sergi izleyicisini yeni bir düşünsel boyuta taşımayı deneyeceklerdir.

İletişim : Ayşenur Özdemir
Tel : 0212 245 3008
Adres : Pera Sanat Galerisi, Sıraselviler Cad. No: 26 34433 Beyoğlu İstanbul

pera@peraartgallery.com | info@peraartgallery.com | art@peraartgallery.com

https://twitter.com/PERAARTGALLERY
https://instagram.com/perasanatgalerisi/
https://www.facebook.com/peragallery
https://www.facebook.com/perasanatgalerisi
https://www.pinterest.com/peraartgallery/

Nilüfer Moayeri | Sanatçılar | Sergiler | Hakkımızda | Basın | İletişim

Micro'dan Macro Cosmos'a