İstanbul | Vancouver


Ressam: "Alev Cınbarcı"
Konu: "Pi"
Kuratör: Nilüfer Moayeri
Yer: Pera Art Gallery
Açılış: 06 Ocak 2016 Saat 17.00
Baslangiç Tarihi: 06.01.2016
Bitis Tarihi: 30.01.2016

“Pi”

Fraktal geometri ve kaos dinamiklerini baz alarak düzenlediği calışmalarında ''Tekrar olgusunu'' felsefe, bilim ve sanat üçgeninde araştıran sanatçı Alev Cınbarcı, var olduğumuz bu kainatın içinde kısır bir döngüye hapsolduğumuz ve öklid geometrisinin dahi çözebilmesinin mümkün olmadığı bu kaotik yapıyı çözme gayreti içerisinde çalışmalarını üretmektedir. Sanatçı Alev Cınbarcı doğanın bu kaotik aynı zamanda fraktal yapısı ve örüntüsünden esinlenerek gerçekleştirdiği çalışmalarını 6-30 Ocak tarihlerinde Taksim Sıraselviler caddesinde bulunan Pera Sanat Galerisi'nde sanat severlerin seyrine sunuyor.

Sanatçı farklı malzemelerin, farklı kombinasyonlarını deneysel oluşumlarla geliştirdiği çalışmalarında doğa ve doğanın örüntüsüne uyumlu varoluşlar çalışmalarında kimi zaman naif ve kırılgan, kimi zamansa sert fraktal boyutlar oluşturmaktadır.

Cınbarcı, malzemenin doğasını ve özelliklerini kullanarak doğada gözlemlediği oluşumları, jelatin, boya, keçe yünü, dal, yaprak, ince bağlantı telleri kullanarak kendine ait yorumlama tarzıyla malzemeye farklı bir boyut kazandırmaktadır. Sanatçı jelatin ve boya karışımını bir arada kullanarak akışkan dinamiklerinde kendi oluşumlarını tamamlamalarına ve böylelikle zeminde var olan örüntüye ayrı, bir katman olarak eklenmelerine fırsat verir. Doğanın bu fraktal yapısı ve örüntüsü eserlerin zemininde ya da yapısında görünür olup eserlerini şekillendirir.

Sanatçı Cınbarcı kendi yaşam serüveninde ''neden-niçin'' diye sorguladığı yaşama ait olay ve süreçleri ''kaos'' dinamikleriyle ele alarak yorumladığı çalışmalarında, '' düzen doğuran sistemler'' işleyişinde ''eserlerini şekillendirmektedir. Enstalasyon çalışmalarında öncelikle ''en basit birimi'' belirlemektedir. Temel birim en basit birim olmasına rağmen sonsuz farklı oluşumlar sergilemekte olup bu birimlerle başta bütünsel bir yapıda çalışmaktadır. Sonrasında bu yapıları parçalayarak birbirlerinden ayırıp kaos dinamiklerinde bilgi yüklü ''garip çekicileri'' oluşturmakta ve eklemlediği yapıya uyumlarını sağlamaktadır. Tesadüfler ve katılımcılar eserlerinin şekillenmesinde deneysel uygulamalara açık ''esin kaynağı''dır. Sosyolojik, politik ve ekonomik süreçlere ait etkileşimlerinin yansımaları dönemsel konseptleriyle bir bütünü oluşturur. Bu yansıma süreçlerine; başka bir boyutta bilgi ve sezginin ''geçmiş-an-gelecek'' çizgisinde örüntü okuması denilebilir. İşte; çember tamamlama dediği süreç, Pi sayısıyla buluştuğu noktadır. Dairenin çevresinin çapına oranı ve sonsuzluğa referans olan Pi sayısı, sanatçının dairenin dışına çıkma inadında ''hayatla yüzleşmesi'' denilebilir. Sanatçının ''Çember tamamlama'' olarak adlandırdığı süreç ''ne içinde ne de dışında'' olma durumunu içerisinde merak dürtüleriyle çalışmalarını şekillendirmektedir. Sanatçı kısır bir döngü içerisinde var olduğu dairenin farkındalığının trajik yanının tesiri altında olmasından ötürü bir türlü içinden çıkamadığını üretmiş olduğu çalışmalarla açıkça gözler önüne sermektedir.

Alev Cınbarcı’nın ‘’Pi’’ isimli sergisini 6 -30 Ocak 2016 tarihleri arasında Taksim Sıraselviler caddesinde bulunan Pera Sanat Galerisi’nde gezebilirsiniz.

İletişim : Ayşenur Özdemir
Tel : 0212 245 3008
Adres : Pera Sanat Galerisi, Sıraselviler Cad. No: 26 34433 Beyoğlu İstanbul

pera@peraartgallery.com | info@peraartgallery.com | art@peraartgallery.com

https://twitter.com/PERAARTGALLERY
https://instagram.com/perasanatgalerisi/
https://www.facebook.com/peragallery
https://www.facebook.com/perasanatgalerisi
https://www.pinterest.com/peraartgallery/

Nilüfer Moayeri | Sanatçılar | Sergiler | Hakkımızda | Basın | İletişim

Alev CINBARCI / Pi


Kuratör: Nilüfer Moayeri